Η ιστορία της εταιρείας, η ομάδα και οι επιτυχίες μας.

0

ΝΈΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΊ ΑΝΆ ΈΤΟΣ

0

ΧΏΡΕΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

0

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Οι αρμοδιότητές μας στην τεχνολογία.

Βρίσκονται στη διεπαφή μεταξύ οδοντιατρικής και καινοτομίας. Τα μέλη της ομάδας μας είναι παθιασμένοι άνθρωποι και όχι μόνο αναπτύσσουν τα τρέχοντα προϊόντα, αλλά κοιτάζουν και στο μέλλον και αναπτύσσουν διάφορους υποσχόμενους τομείς. Οι οποίοι είναι οι εξής;

Μια ενοποιημένη
πλατφόρμα

Δημιουργία ενός ψηφιακού οικοσυστήματος για την οδοντιατρική από τις δικές μας λύσεις και την ενσωμάτωση με εξοπλισμό και εφαρμογές συνεργατών.

Υλικό και
τεχνητή νοημοσύνη

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων ακτίνων Χ, ενδοστοματικές κάμερες για τη δημιουργία διαγνωστικών λύσεων με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.

Ανάπτυξη
λογισμικού

Ανάπτυξη προϊόντων οδοντιατρικού λογισμικού βασισμένων στο υπολογιστικό νέφος και προσαρμοσμένων ψηφιακών πληροφοριακών συστημάτων υγείας.

Yaro

CEO, DENTAL CLOUD

«Η παγκόσμια επιτυχία των προϊόντων μας οφείλεται αποκλειστικά στη χρήση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού και στη συνεργασία με την εμπειρία του χρήστη.»

Ορόσημα ανάπτυξης.

Γεγονότα στην ιστορία της εταιρείας μας που καταδεικνύουν τη συμβολή μας στον κλάδο των οδοντιατρικών αυτοματισμών.

ΜΈΧΡΙ ΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ